BH; IGP 1-3; BSL 1-3

Datum :

MH/ Uppfödar MH anordnas vid förfrågan

MH arrangeras för uppfödare efter förfrågan och ligger ute på SBK-tävling

 Pris MH: 600 kr – insättes på klubben bankgiro: 5399-0511

Kontakt: Veronika Axelsson tel.0346-22244 eller axelsson.veronika5@gmail.com